Energie Check-up IIIMPACT til din vertsmenighet?

Dersom du ønsker at IMPACT skal komme til din menighet, så kan menigheten søke om det. Det kan gjøres elektronisk gjennom skjemaenen nedenfor:

Brev til potensielle vertsmenigheter

Vertsmenighet for IMPACT Norge